แนวข้อสอบ

About Main Image About Inset Image

รวมแนวข้อสอบ กพ. ครูผู้ช่วย ท้องถิ่น ธุรการ ตำรวจ บรรจุราชการ ฯลฯ สำหรับฝึกสอบ

แอพพลิเคชั่นที่รวมข้อสอบออนไลน์สำหรับฝึกเพื่อเตรียมการสอบ กพ. ครูผู้ช่วย ท้องถิ่น ตำรวจ สอบบรรจุเข้าราชการ ฯลฯ ที่มีการอัพเดทข้อสอบตลอดเวลา สามารถเลือกชุดข้อสอบต่างๆ จากคลัง ข้อสอบ ไม่ว่าจะเป็น - ข้อสอบความรู้ทั่วไป - ข้อสอบเลขอนุกรม - อุปมาอุปไมย - เติมคำ - ข้อสอบความสัมพันธ์ ที่รวบรวมมาให้ฝึกฝนเตรียมตัวก่อนเข้าสอบจริง พร้อมคำอธิบายเฉลยในเวลาเดียวกัน

แนวข้อสอบ ที่มีในปัจจุบัน - แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ - แนวข้อสอบงานพัสดุ - แนวข้อสอบงานสารบรรณ - แนวข้อสอบ กพ - 2560 - แนวข้อสอบท้องถิ่น (อปท.)

Android IOS